lilokkamay copy
weblogo3
Photo crop
Photo crop
Photo crop
Photo crop
Photo crop
Photo crop
lilokkamay copy

Lilok Foundation is a faith based, non-profit and non-government organization that seeks to serve urban poor leaders, to facilitate their learning, and to empower them toward servant leadership by means of modeling, transformative education and mentoring programs.

Alternative Learning System

  [Kahulugan]

 • Ang Alternative Learning System Accreditation & Equivalency Test (ALS A&E) ay isang alternatibong paraan o sistema na susukat sa antas ng kakayahan, pagkatuto at karanasan ng isang indibidwal na hindi nakatapos ng Elementarya o Sekondarya, kabataan man o katandaan na. Ito ay dinisenyo ng DepEd na isinusulong naman ng Lilok ng walang bayad.
  •   [Layunin ]

   • Mabigyan ng pagkakataon na makakuha ng diploma ng pagtatapos, ng hindi bumabalik sa formal schooling, ang mga kabataan at katandaan na hindi nagawang tapusin ang kanilang pag-aaral sa elementarya at sekondarya.
    •   [Katangian ng Lilok ALS]

     • Flexible (Maaaring pumili ang estudyante ng paksa o modyulna gusto niyang aralin. Hawak ng estudyante ang oras at lugar na maari siyang mag-aral)
      •   [Haba ng Panahon]

       • Tatlong oras kada sesyon. Tatlong araw kada Linggo. Sampung buwan na pag-aaral. (Mungkahi lamang)
        •    [Paraan ng Pagtuturo] 

         • Lahat ng modyul na babasahin ay nakasulat sa Filipino (maliban sa asignaturang English). Lahat ng talakayan ay sa wikang Filipino rin (maliban sa asignaturang English).
          •   [Benepisyong makukuha sa programa kapag nakapasa sa ALS A&E]

           • Maaaring makapag-kolehiyo ang nakapasa sa A&E Test na pansekondarya at maaaring mag-high school ang pumasa sa A & E Test na pang-elementarya.
           • Maaari rin na makapasok sa technical/vocational school na kinikilala ng TESDA.
           • Maaaring makapag-aplay ng trabaho na angkop sa tinapos na diploma.
            • [Sino ang maaaring sumali o makaenrol?]

               16 years old pataas na marunong bumasa at sumulat.
               Hindi nakaenrol sa alinmang formal school.
               Pumasa sa FLT Test (screening test)
               May puso na tapusin ang sampung buwang programa at may matinding pagnanais na ipasa ang pambansang ALS A&E Test.

Latest Activities and Upcoming Event/s

Gender Sensitivity Training

Lilok Office
November 26, 2016

Advent Retreat
Sakahang Lilok
November 26-27, 2016

Lilok Community Day
Lilok Office
Decmber 2, 2016

ALS  • Bible Camp • Bibliodrama • Camps • Core Values  • CYW  • CWM  • Ecological Camp • Father & Son retreat • History  • Mission  • Newsletter  • Peace Camp • Programs  • Retreats • Sakahan Trainings  • Vision • Wowen’s Retreat •

Copy right © 2011 Lilok Foundation, Inc. All Rights Reserved.