lilokkamay copy
weblogo3
lilokkamay copy
Photo crop
Photo crop
Photo crop
Photo crop

Lilok Foundation is a faith based, non-profit and
non-government organization that seeks to serve urban poor leaders, to facilitate their learning, and to empower them toward servant leadership by means of modeling, transformative education and mentoring programs.

Lilok Core Values

Wholistic (Kabuuan) na pananampalataya

Ang Lilok ay nagsusulong ng wholistic na pananampalataya kay Hesukristo sa ikagagaling ng tao, lipunan, at kalikasan.

Wholism
Wholistic faith in Jesus Christ that is beneficial to individuals, wider society and the environment.

Paglililok
Ang paglililok ay pagsasanay gamit ang mapagmulat, mapaghamon, mapanuri at malikhaing paghuhubog.

Transformation
Training that transforms individuals and groups through exposure, challenge, critique and creativity

Pagsasagawa, pagninilay-nilay , Pagsasabuhay (action-reflection-action)
Layunin ng Lilok na ang bawat indibidwal at grupo ay maging mahusay sa malalim na pagninilay-nilay at makabuluhang pagsasagawa tungo sa pag-unlad ng sarili at komunidad.

Praxis
Deep reflection generating effective action for the development of self and society (action–reflection–integration)

Sambahayanan
Ang sambahayanan ng Lilok ay isang pamayanan na nagmamalasakitan ang bawat kasapi at nakikipaglakbayan sa ibang samahan sa pagpapaganap ng katuwiran, katarungan at kasaganahan ng Diyos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

Community
Prioritizing our own members, yet willing to journey with other like-minded organizations in the pursuit of righteousness, justice and God’s kingdom purposes through the power of the Holy Spirit

Paglagong Pansarili at pang organisasyon
Itinataguyod ng Lilok ang Paglago sa kalinangang pansarili ng mga kalahok nito sa pamamagitan ng tulong pang-edukasyon at pangkabuhayan, pagpapatibay ng organisasyon at pagpapalaganap ng kanyang pinahahalagahan tulad pagmamahal sa Diyos, paggalang sa dignidad ng buhay (sangnilikha) at pangangalaga sa kalikasan.”

Personal and organizational growth
Participants flourishing through educational assistance and livelihood development; and the organisation strengthened in its promotion of Christian ethics such as love for God, respect for the dignity of all life, and care for the environment.

Latest Activities and Upcoming Event/s

Lilok Bible Camp 2018:

Shalom!
April 9-13, 2018
Sakahang Lilok, Tanay, Rizal
PHP 500.00

Lilok Summer Camp 2018:
Kabataan, Kultura, Kalakasan
May 14-17, 2018
Jabez Campsite, Dasmariñas, Cavite

ALS  • Bible Camp • Bibliodrama • Camps • Core Values  • CYW  • CWM  • Ecological Camp • Father & Son retreat • History  • Mission  • Newsletter  • Peace Camp • Programs  • Retreats • Sakahan Trainings  • Vision • Wowen’s Retreat •

Copy right © 2011 Lilok Foundation, Inc. All Rights Reserved.