lilokkamay copy
weblogo3
lilokkamay copy
Photo crop
Photo crop
Photo crop
Photo crop

Lilok Foundation is a faith based, non-profit and
non-government organization that seeks to serve urban poor leaders, to facilitate their learning, and to empower them toward servant leadership by means of modeling, transformative education and mentoring programs.

Lilok Mission

Ang Aming Mission  ( Our Mission )

Ang Lilok ay isang organisasyon na naglilingkod sa mga lider ng maralitang tagalunsod, nagpapadaloy tungo sa pagkatuto, at nagpapalakas ng kanilang pagkatao upang maging isang Lider na naglilingkod sa pamamagitan ng pagsasabuhay (modeling), mapagmulat na edukasyon (transformative education) at pagkaantabay (mentoring).

Lilok Foundation is a faith based, non-profit and non-government organization that seeks to serve urban poor leaders, to facilitate their learning, and to empower them toward servant leadership by means of modeling, transformative education and mentoring programs.

Mga Layunin  ( Our Objectives )

Sanayin ang mga lider ng maralitang tagalunsod na KUMIKILOS at NABUBUHAY na taglay ang kaisipang Holismo; LUMAGO sa karunungan at pananampalatayang Kristiyano; at Maging EPEKTIBONG Tagahatid ng Pagbabago sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran.

To train leaders of urban poor communities ACTING and LIVING holistically, GROW in Christian maturity and wisdom and become EFFECTIVE CHANGE AGENTS in their respective communities.

Latest Activities and Upcoming Event/s

Lilok Bible Camp 2018:

Shalom!
April 9-13, 2018
Sakahang Lilok, Tanay, Rizal
PHP 500.00

Lilok Summer Camp 2018:
Kabataan, Kultura, Kalakasan
May 14-17, 2018
Jabez Campsite, Dasmariñas, Cavite

ALS  • Bible Camp • Bibliodrama • Camps • Core Values  • CYW  • CWM  • Ecological Camp • Father & Son retreat • History  • Mission  • Newsletter  • Peace Camp • Programs  • Retreats • Sakahan Trainings  • Vision • Wowen’s Retreat •

Copy right © 2011 Lilok Foundation, Inc. All Rights Reserved.